IMG_1697.JPG
Copyright ©2019 Ocean 

Hoe verloopt zo'n reis?

 

De ontmoeting met dolfijnen in hun natuurlijke omgeving is eerder een geschenk van de natuur dan iets wat we kunnen manipuleren. Mijn passie voor de natuur, natuurlijkheid en de zoektocht naar de waarde van het leven, bracht mij in contact met dolfijnen waarmee ik een bijzondere relatie heb en wereldwijd mee heb gezwommen. Ik had het geluk als eerste het zwemmen met dolfijnen in Egypte te introduceren, waardoor ik jaren alleen was in de Rode Zee met groepjes gelijkgezinden. Zowel de beleving als de plek, kan ik enkel delen in een sfeer van vrijheid en respect voor iedereen.

Het kan niet opgedrongen worden, je kunt het enkel uitstralen als een zeer individuele beleving.

Voor sommigen gebeurt dit in stilte, voor anderen is dat juist open zijn, contacten leggen, toetsen en zoeken naar 

erkenning. Elk individu vult dat naar eigen beleving en eigen behoefte in. Iedereen wordt oprecht gerespecteerd voor de keuzes die hij of zij maakt, in een sfeer van gelijkwaardigheid en acceptatie. Mijn reizen zijn vooral gedreven in

een 'spontane beweging van liefde' waaruit optioneel de mogelijkheid vloeit deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten zoals sharing, meditatie, bodyflow. Het leven is als een glas gevuld met half zand en half water; daar de tijd steeds sneller gaat wordt dit glaasje alsmaar geschud waardoor het water vertroebeld. Op de boot echter, ontstaat er stilaan een rustpunt in ons, waardoor het zand  op de bodem neerdaalt en het water opnieuw helder is.

Vanuit deze helderheid opent zich de deur naar bewustzijn, waarin je volledig jezelf kan en mag zijn als enige werkelijkheid. 

                                                                              In eenvoud en liefde

                                                                                         Ocean