Ocean_47 - kopie-1 (2).jpg

Mijn missie en levensweg naar de dolfijnen

Water is mijn element en zwemmen is thuiskomen bij mezelf.

Ik droomde ervan om ooit eens met dolfijnen te mogen zwemmen.

Alle uitdagingen fascineerden me. Ik vertoefde regelmatig in het gezelschap van bijzondere mensen over heel de wereld. 

 

Zij waren mijn wegwijzers en zegenden mijn pad.

 

Later ontmoette ik Indra Devi 'The first lady of yoga'. tijdens een yogacongres in Zinal. Haar boodschap is: 'we dienen een ketting van liefde, kleine schakels van warmte de wereld in te sturen'. Deze boodschap raakte mij en werd voortaan  de leidraad in mijn leven. Later vroeg ze me haar werk verder uit te dragen op eigen wijze, wat ook is gebeurd. Op een dag  nam ze contact  met me op en vroeg me  om meteen naar England te komen. Daar ontmoette ik David Gilmour, de zanger van Pink Floyd en kreeg ik een film te zien van zijn vrouw 'leerling van Indra Devi' zwemmend met dolfijnen in de Bahama's. Mijn hart maakte een kwantum sprong en 10 dagen later lag ik in de Bahama's tussen de dolfijnen. Ik werd aangenaam verrast door een reuze dolfijn met zwart/witte vlekken, die als een torpedo op me af zwom en rechtop voor mij zweefde. Mijn hart werd aangeraakt, waardoor ik met moeite terug naar de boot zwom en op het achterdek klom. Mijn lichaam begon te trillen en te schokken, het voelde alsof ieder moment mijn  hart kon openbarsten. De enige getuige was Nevil Row een bekende ziener uit Nieuw-Zeeland die op de boot aanwezig was en me gadesloeg.  Nadat ik was bijgekomen vertelde hij mij dat deze dolfijn een manifestatie was  van Melchizedek, het hoofd van de orde van de  hogepriesters die de  opdracht heeft onze planeet voor te bereiden op de 5de dimensie. 

Deze dolfijn kwam mij aanzetten, om voortaan wereldwijd ambassadeur voor de dolfijnen te zijn: hij  zaaide in mij het zaad van de 'levende herinnering', om voortaan een brugfunctie te vervullen tussen mens en dolfijn. Ik wist niet wat me overkwam maar het leven opende de weg en mijn missie werd helder. Kort daarna ontmoette ik Jacques Mayol, een Fransman die verscheidene keren het wereldrecord free diving behaalde en mij hierin heeft ingewijd. Ook hij had een bijzondere relatie met dolfijnen waar we samen mee zwommen in de Bahama's. Bij mijn thuiskomst werd ik 'out of the blue' uitgenodigd om mijn verhaal te vertellen via radio en televisie. In de uitzending  'De wondere wereld' werd ik geïnterviewd door Ingeborg, met als gevolg dat talrijke artikelen  in tijdschriften en dagbladen  verschenen en ik overal werd uitgenodigd om voordrachten te geven. Ik wist niet wat me overkwam; het leek wel of ik in een droom beland was! De dolfijnen kwamen naar me toe, in een spontane beweging van liefde en zijn sindsdien onafscheidelijk aanwezig in mijn leven. Ze zijn een levende bibliotheek om de oude Kennis die zich al in ons DNA bevindt, opnieuw te coderen. Het grote licht in mijn leven, totdat mijn missie is volbracht en het Grote Hart me terug roept.    

                                                   In liefde en eenvoud      

                                                              Ocean

Copyright ©2019 Ocean 

Zwemmen met dolfijnen.

P5170493.JPG