dolfijn dolfijnenhart gedicht liefde zee bodem

                                                                       Ontmoeting

                                     Nadat het anker was gelicht verlieten we de haven,

                   De Oceaan opende haar schoot en wiegde ons in haar stille pracht.

                     Het eindeloos blauw van haar kleed verborg een diep mysterie...

              Deze geheime schatkamer openbaarde zich in het oog van een dolfijn.

      Zijn licht deed mijn hart ontvlammen en brak de harde schil van oude angsten.

        Er was geen scheiding meer en ik werd gedragen door onzichtbare vleugels.    

De onuitputtelijke schoonheid van zijn wezen doorbrak de grenzen van mijn denken.

                                                            Zijn Liefde raakte me aan.

                           De essentie van mijn wezen weerspiegelde zich in hem

            en ik ervoer de werkelijkheid van mijn bestaan, die 'licht' en 'liefde' is.

                                  Deze innerlijke herkenning deed me ontwaken,

                                 hulde me in de fijnste trilling van zijn tederheid

              en drong door tot in de verste uithoeken van mijn bewustzijn.

                Later bevond ik mij in het water tussen een school vissen

toen de dolfijnen onopgemerkt naderbij kwamen, mij opnamen in hun magische cirkel

                                         en me meenamen, verder de oceaan in.

            In dit 'dolfijnenmoment' werd ik één met hen en was ik getuige

                                                     van hun helende kracht.

De levende herinnering aan hun liefde werd voor mij een leidraad in mijn leven.

           Ze leerden me te luisteren naar 'de stem van de stilte' in mijn hart.

                                               in die stilte heb ik hen ontmoet.

                                                                         

                                                                          Ocean

Copyright ©2019 Ocean                                                                                                                Zwemmen met Dolfijnen