Boodschappers van Liefde
Video afspelen

Dolfijnen leveren een grote     bijdrage in de evolutie van

 de aarde en de mensheid,

      zij houden mede de

        biosfeer in stand.

Nadat ik het het zwemmen met dolfijnen in Egypte had geïntroduceerd en een artikel had geschreven in het Egyptisch vakblad H20, werd het licht op groen gezet voor het 'zwemmen met dolfijnen'. Net zo min als Ric O Barry, die zich niet bewust was van de gevolgen van het trainen van Flipper voor het gelijknamige televisieprogramma (waarna vele dolfinaria ontstonden), was ik mij niet bewust van de gevolgen van 'zwemmen met dolfijnen'. De eerste 10 jaar toen ik alleen met mijn gasten bij de dolfijnen in Egypte was, was er voldoende ruimte voor observatie en merkte ik op dat dolfijnen steeds in dezelfde patronen zwommen. Zij kwamen uit vrije wil naar ons toe en als ze in de buurt waren van de zodiak werd de motor stilgelegd. Door de toenemende drukte, wat voor de dolfijnen heel stressvol is, heb ik op diverse wijzen de educatie en bescherming onder de aandacht gebracht: door het verspreiden van flyers, contact leggen met autoriteiten en het schrijven van mijn boek: 'Dolfijnen Boodschappers van Liefde'. Officieel behoren de meeste riffen al tot beschermd gebied maar in de praktijk merk je hier weinig van. Gelukkig zijn we erin geslaagd in samenwerking met de toenmalige Gouverneur en de organisatie 'Red Sea Association' het rif waar wij ons als eerste bevonden genaamd

' Dolphin house', tot beschermd gebied te laten verklaren wat daadwerkelijk is uitgevoerd. Toch maak ik mij zorgen over het welzijn van de dolfijnen in het Sataya rif, waar de situatie zich herhaalt. Het is van groot belang eerst de aandacht te richten op het welzijn van de dolfijnen via de juiste benadering vanuit respect en laten zijn, om de missie die ze uitdragen te ontvangen.

Daar mijn intense verbondenheid met de dolfijnen is ontstaan toen er nog geen inmenging van een teveel aan boten aan de orde was, wordt mij uitdrukkelijk ingegeven  de reizen voort te zetten met gelijkgezinden en zodoende een neutraliserende factor te vormen in het Sataya rif. 

Mijn boek brengt ons in verbinding met de essentie van het leven en toont welke rol dolfijnen en walvissen hierin hebben. Het nodigt ons uit hen te respecteren en hun prachtige leefomgeving in stand te houden en geeft ook richtlijnen hiervoor. 

Bestellen kan via info.dolphinglobaltrust@gmail.com  ISBN 978-90-819392-01

Prijs: 23,00 euro + verzendkosten

cover-001.jpg
            Copyright ©2019 Ocean                                                                                                                   Zwemmen met Dolfijnen